Експерти на РИОСВ – Пловдив почистиха една от най-посещаваните туристически пътеки в биосферен резерват „Червената стена“ – от хижа „Марциганица“ до пещерата „Добростански бисер“. Тя е реставрирана от инспекцията със средства по Оперативна програма „Околна среда“. След обновяването й, природният феномен е предоставен за стопанисване на община Асеновград. Той се превърна в притегателен център за множество посетители.
Експертите на РИОСВ почистиха екопътеката до пещерата, както и местността около параклиса „Св. Илия“ над село Добростан. „За щастие забелязваме, че туристите, които посещават биосферния парк опазват природата и са с изградени навици за опазване на околната среда. При почистването на пътеката и местата около пещерата не открихме много отпадъци – предимно бутилки от минерална вода. Може би екологичните кампании в страната вече дават резултат и туристите у нас все повече придобиват културата на природолюбители“, коментират екоексперти. Те се надяват един от най-красивите биосферни паркове в България да продължава да се радва на посетители от страната и чужбина.
„Червената стена“ е одобрен през 2017 г. от ЮНЕСКО, като един от първите български съвременни пост-Севилски биосферни паркове. Известен е с богатството си на орхидеи, стотици редки и защитени растителни и животински видове. Той е изключително важен за прилепите, тъй като в границите му попадат множество пещери, ниши и скални цепки. Списъкът със срещащите се прилепи вече включва 20 вида.