В Община Асеновград има 12 общински училища, в които има разкрити паралелки за първи клас. Крайният срок, в който родителите могат да подават необходимата документация за записване на своите деца е обявен за 31-ви май. Съгласно Наредба на община Асеновград, това може да се извърши по следните начини: на място в канцеларията на самото училище или по електронен път. Приетите на първо класиране деца се обявяват в списъци на входа на учебното заведение и в интернет сайта на училището, като срокът за това е 5-ти юни. Записването на приетите ученици става лично в училището от 08:00 ч. до 17:00 ч. в периода 06-ти – 12-ти юни. След този срок следва обявяване на свободните места до 19-ти юни. Документи за участие във втория етап на класиране се подават от 20-ти до 24-ти юни. Записването на бъдещите първокласници родителите трябва да направят на 27-ми и 28-ми юни. Останалите свободни места се обявяват на 1-ви юли, а в периода от 5-ти юли до 30-ти август, ще се приемат заявления за трето класиране. Списъците в последния етап се обявяват на 4-ти септември. А записването на приетите първокласници от трето класиране е на 5-ти септември. В случай, че са останали още свободни места за I клас, подаването на документи и вписването на ученици става съгласно заповед и график, утвърдени от директорът на определеното учебно заведение. Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година. По преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас.