Новата година дава и старт на нов проект, съфинансиран от европейският съюз съобщиха от Община Асеновград . Неговата продължителност ще е 14 месеца, от 3 януари 2023 година до 3 март 2024 година. Общата стойност на целият проект е над 1 600 000 лева. Цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашни условия на лица с увреждания и възрастни хора, с невъзможност за самообслужване. Чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, да се надгради модела за почасови мобилни здравно-социални услуги, доставка на хранителни продукти и такива от първа необходимост, заплащане на битови сметки, както и осигуряване на транспорт и обучения на персонала предоставящ услугите от /до домовете на потребителите. Също така цел на проекта е и предоставяне информация на целевата група относно превенция и профилактика на социално значими заболявания.

Потребителите на този етап в Община Асеновград са 309 лица, на които се предоставят почасови услуги, спрямо извършената оценка на индивидуалните потребности. Предвиждат се, по проекта да бъдат назначени социални работници, сътрудници социални дейности, психолози, шофьори, медицински сестри, домашни помощници.