Днес в община Асеновград се проведе встъпителна пресконференция по повод стартиране на дейностите по подмяна на уличното осветление в града. Пресконференцията откри кметът на града д-р Христо Грудев, като даде разяснения по проекта. Той е с наименование „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в гр. Асеновград“. Включва подмяната на 1747 бр. стари натриеви осветители с нови LED осветители и подмяна на още 128 броя електрически табла за улично осветление с нови, които имат вградени компоненти за система за управление и мониторинг. Ръководителят на проекта Пламен Кировски обясни, че проектът е одобрен през 2023 г. август месец, договорите са в изпълнение от септември месец и към момента проекта се развива по план, без забавяния.  Средствата са осигурени по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Срокът за реализация на дейностите е 25.02.25 г., а финансовата стойност е в размер на 1 078 679,20 лв. Планирано е строително-монтажните работи да се осъществят през месеците август и септември тази година. Тази подмяна обхваща само уличното осветление на Асеновград, в него не влиза парковото такова. Ще бъде въведена и иновативна система за димиране, т.е. силата на осветлението ще бъде програмирана спрямо интензивността на автомобилния трафик. На пресконференцията бе казано още, че в по-следващ етап, при евентуално намиране на допълнителни средства от община Асеновград, осветителните тела ще могат да се включат в конкретна система, която да ги демира и управлява индивидуално. Също така от гледна точка на енергийната ефективност за по-малко от пет години инвестицията ще бъде възвърната. „Реалната икономия на средства от спестената електроенергия би била над 50%“, допълни още Пламен Кировски.  Гаранционния срок на високия клас осветителни тела по проекта е 10 години, което ще доведе и до намаляване на разходите по подръжка.  Подробен материал от събитието може да гледате днес, в информационната ни емисия „Дневник“ в 19:30 ч. и 22:00 ч.