ученици

По-малко текущи оценки по учебните предмети е една от промяната предвидена за следващата учебна година. Минималния брой на текущите изпитвания по модули ще стане от две на едно и по учебните предмети, изучавани с четири и повече часа седмично от четири на три. Има вече предложение за дните , в които да се провежда националното външно оценяване при 4-ти, 7-ми, 10-ти клас и държавните зрелостни изпити при дванадесетокластниците. За четвъртокластниците са определени дните 27-ми и 28-ми май. За седмокластниците 17-ти юни е датата за НВО по Български език и литература, а 19-ти юни по Математика. За 10-ти клас ще са дните със седмица по-рано. По Български език и Литература е избрана датата 10-ти юни и съответно 12-ти юни по Математика. Държавните зрелостни изпити следващата година по предложение са за дните 17-ти май – Български език и литература, 20-ти май за втори Държавен зрелостен изпит и дните от 22-ри до 31-ви май са отредени за допълнителните Държавни зрелостни изпити.

Решен е проблемът с финансирането на работата на образователните медиатори в системата на предучилищното и училищното образование.  Средствата за тази година ще бъдат обезпечени от бюджета на МОН, а за следващата ще бъдат отпуснати целево малко над 10 млн. лв. от държавния бюджет. В наредбата се въвежда нов елемент за финансиране на училища и детски градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, чрез който ще се предоставят целево средства за назначаване на образователни