Само след няколко дни започва приемът на документи за групите в детските ясли и градини в Асеновградско. Всички детски заведения следва да поставят на видно място информация за сроковете за организиране и провеждане на приема. Той се извършва между 15-ти януари и 30-ти април. До 1-ви юни вече ще бъдат изнесени списъците с приетите за учебната 2023/2024 учебна година деца. Документите, необходими за кандидатстване са:
– Заявление;
– Копие от Акт за раждане на детето;
– Документ за здравния и имунизационния му статус;
– Удостоверение за настоящ адрес;
– Документи, доказващи предимство;

А кое се приема за предимство:

  • Ако детето е със специални образователни потребности, тежки хронични заболявания или с вреждания над 50% се присъждат най-много точки;
  • Деца, чиито брат или сестра посещават същата детската градина;
  • Деца. кръгли сираци или с един родител;
  • Ако един от родителите е с инвалидност над 71% и др.

Ето и цялата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Асеновград, както и заявлението за кандидатстване, което може да получите и на място в съответната детска градина:

Naredba za DG