С наближаването на пожароопасния сезон доброволното формирование „Асеневци“, към Общината, обявява нов конкурс за набиране на членове на екипа. Кандидатите трябва да имат навършени 18 години и да са физически, и психически здрави. Желаещите да се включат във формированието трябва да подадат комплект от следните документи:
– формуляр за кандидатстване по образец (получава се от общината);
– медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
– справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
– свидетелство за съдимост;
– копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
– декларация за съгласие за обработка на лични данни (получава се от общината);
– копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със
специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление
на моторно превозно средство (МПС) за съответната категория (ако притежават
такива).
От както съществува формированието, екипите на ДФ „Асеневци“ са оказвали помощ в редица спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, издирвателни акции и др. ситуации, свързани със защита на населението.  От градската управа припомнят, че служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволни формирования. Крайният срок за подаване на заявления за включване в ДФ „Асеневци“ е обявен за 22-ри май /сряда/.