ФПЧ
станции ФПЧ

И четирите станции в Асеновград, измерващи замърсяването на въздуха с фини прахови частици, посочват много високи стойности на запрашаване.

качество на въздуха
качество на въздуха

Най-висока степен на замърсяване е измерила станцията, разположена в района на ул. „Цар Освободител“/ул. „Клокотница“ в Асеновград. Там, според данните, концентрацията на фини прахови частици (PM2.5), финият прах, проникващ в алвеолите на белите дробове, е с концентрация от 80 µg/m³.

Станцията на ТВ САТ КОМ, разположена между две от най-натоварените пътни артерии в града – ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Цар Иван Асен II“, също замерва доста високи нова нз замърсяване на атмосферния въздух – 65  PM2.5 µg/m³.

Станцията, разположена в района между улиците „Васил Левски“ и ул.“Атанас Свещаров“ замерва 61 PM2.5 µg/m³.

Мръсен е и въздухът, който дишат асеновградчани в района на кв. Метоха, над улица „Рилска“, въпреки близостта си с планината. Там станцията измерва 63 PM2.5 µg/m³.

Причината за високата концентрация на ФПЧ най-вероятно е отоплението с чрез изгаряне на дърва и въглища, особено в района на кв. Метоха, а за останалите райони в града и пътният трафик и промишлеността в и около покрайнините на града. Специфичните метеорологични условия също допринасят за високите нива на замърсяване, при които се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители.