Днешната дата – 7 април е обявена за Ден на здравето още през 1948 г., а у нас от 1964 г. започва отбелязването му като Ден на здравния работник. От 2006 г. той е преименуван на професионален празник на работещите в сферата на здравеопазването. Всяка година мотото на този празник е различно и всеки път се акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Празникът дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората.

На днешния Световен ден на здравето освен  лекарите, празнуват и фелдшерите, медсестрите, фармацевтите, както и всички, работещи в сферата на здравеопазването.