хора с увреждания

Работодателите ще имат възможност да получат финансиране на проекти до 10 000 лв. за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места, както и за оборудване на нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Средствата се отпускат от Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания, като работодателите ще могат да получат по 1000 лв. за професионално обучение на един служител с увреждания. Срокът за подаване на документи е до 18 април.

По друга програма пък ще се отпускат до 20 000 лв. на хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. С тази средства  ще могат да се финансират инвестиционни разходи, строително-ремонтни дейности, оборудването на работни места, обучение на персонала, също и за покриване на минимален стартов капитал. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Тук срокът за изпращане на проектните предложения е до 21 март.