Д-р Емил Караиванов: „Ще гласувам за бъдещето на Асеновград, за един по-добър Асеновград и за едно управление, което се случва в гласа на хората, което не робува на предварителни договорки.

Ако спечеля,  първото, което ще направя е частична реконструкция и промяна на екипа на администрацията, за да може тя да работи по-активно и по-интензивно. След това ни чакат задачи, свързани с планирането на бюджетната година със завършване на някои от проектите – акт 16 на Депото, приключване на работата на едната част от кв. Запад и започване на работата по Зона 5 в квартал Запад и ще използваме топлите дни за инвестиции, които правим вече в последните години за инфраструктурата на Асеновград. Продължаваме работата така, както е била досега, но трябват и промени. Имаме идеи, които трябва да реализираме. При срещи с гражданите ни насочиха, че трябва да се направят някои кардинални промени по отношение на градската среда и инвестиции в това. Така че бъдещето е пред нас!”