В градския парк се изгражда система за капково напояване. Това е причината парка да стои разкопан няколко седмици. При добри метеорологични условия, би трябвало, до месец и нещо да се извършат довършителните дейности по изграждане на системата, съобщават от местната управа. Не е ясно още, обаче, каква точно растителност ще бъде разположена там.

Капковото напояване е метод, при който водата постепенно се подава в почвата, директно или в близост до корените на растенията посредством система от тръби, филтри, клапани или капков маркуч. Този метод се счита за един от най-ефективните начини за напояване. Предимствата са, че водата се просмуква в почвата, преди да се е изпарила или изтекла встрани. Водата се подава само там, където е необходимо, а именно – в кореновата система на растенията, което ограничава развитието на плевелите. Методът не пречи на работа на земеделските машини. Няма опасност от водна ерозия на почвите.
Капковото напояване намира приложение при отглеждането на разнообразни земеделски култури, а също така и при озеленяване.