Изнесеното обучение за медицински специалисти е в рамките на  Независима образователна програма „Дългосрочна програма (2016-2018) за обучение на медицински кадри“. Тя се състои от няколко цикъла на тема „Съвременни епидемиологични, патогенетични и клинични характеристики на СПИН-а. Професионални рискове и превенцията им при работа с ХИВ.“

Първото изнесено обучение се е провело в Пазарджик, в МБАЛ „Пазарджик, а в него са участвали около 30 медицински специалисти, които са били обучени от лектори на МУ-Пловдив, съобщават от МУ.

Предстоят още 7 обучения, които ще се проведат в периода 2017-2018 година в градовете Асеновград, Хасково, Карлово, Първомай, Кърджали, Смолян и Стара Загора.