В електронната трудова борса на Агенцията по заетостта обявените свободни работни позиции за Асеновград са повече от 150. За немалка част от тях са обявени и предлаганите заплати. Те варират между 460 и 800 лв., в зависимост от длъжността. Най-ниско заплащане – 460 лв., се предлага за работници в производство на храни и сродни на тях, машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти или за приложни специалисти във физическите и техническите науки. По-високо е предлаганото заплащане за печатари например. Всички позиции може да бъдат разгледани в официалния сайт на Агенцията по заетостта.