На пресконференцията „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“ министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова обяви, че стартира приемът на заявления за безплатни обучения за дигитални умения. Кандидатстването за предоставяне на електронни ваучери за безплатни обучения на работещи и безработни за придобиване на базово и средно равнище на дигитални умения ще се приемат единствено чрез електронно заявление, в сайта на Агенцията по заетостта,  от 21-ви декември 2023 г. Всеки кандидат ще може да избере сам доставчика и вида на обучението на което ще се яви, както и онлайн или в присъствена форма ще го изучава. На по-късен етап ще се предоставят и ваучери за включване в обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, които ще се финансират по различни проекти на Програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщават от Министерството. Като допълват, че „обученията ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост.  Целта е до средата на 2026 г. да бъдат обучени 500 000 безработни и заети, а 100 000 души, които са придобили самостоятелно своите дигитални умения, ще могат да се явят на изпит и да ги сертифицират.“