Кметовете на по-малките населени места активно се включват в екипите по обхват и приобщаване на деца и ученици в образователните институции. Министър Вълчев съветва да се съсредоточат усилията върху 5 и 6-годишните, защото е най-важно те да бъдат ограмотени и да не натрупат пропуски преди първи клас.
Представителите на екипите по обхват споделиха, че нямат проблем с необхванати деца и ученици, но често учениците отпадат в по-горните класове. Като основни причини те посочиха културните различия, сключването на ранни бракове и дори започването на работа от децата. Директорите и учителите могат да се възползват от възможността да предлагат семейни помощи в натура, като се съобразят с индивидуалните нужди на всяко дете. Благодарение на промените в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи предписанията на педагогическите специалисти ще бъдат задължителни за Агенцията за социално подпомагане, добави министър Вълчев. Той призова да не се прикриват отсъствия и заяви, че министерството ще прави активни проверки за отсъстващите от училище.