За трета поредна година Министерството на околната среда и водите кани студентите да участвата в конкурса “Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“. Конкурсът е част от инициативите свързани с отбелязването на кампанията „Европейска седмица на мобилността“. В него могат да вземат участие студенти с високи академични постижения, обучаващи се в специалности свързани с опазването на околната среда. Таз годишната тема на конкурса „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще 2023г.“ е „Пестене на енергия“. Кандидатите трябва да изпратят есе или кратка разработка от 3 до 5 страници в срок до 12 ноември 2023 г. включително на e-mail:press@eea.government.bg  Комисия от представители на МОСВ, ИАОС и ПУДООС ще разгледа кандидатурите и ще покани на събеседване петимата най-добре представили се участници. Победителят ще бъде обявен в края на ноември, като неговата награда е годишна финансова подкрепа в размер на близо 3 000 лева. Общите условия, заявление за участие и критерии за оценяване може да намерите тук:https://www.moew.government.bg/bg/mosv-kani-studentite-da-uchastvat-v-tretoto-izdanie-na-konkursa-zelena-podkrepa-za-ustojchivo-budeste/