Европейският съюз стартира конкурс за най-добро биологично производство. Той е част от кампанията по Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., с който да се стимулира нарастване на потребителското търсене на биологични продукти. Инициативата има за цел да отличи постижения по цялата верига за създаване на стойност в биологичното производство, както и най-добрите и иновативни участници. В него участие могат да вземат малки или средни предприятия за преработка на биологични храни, търговци на биологични храни на дребно, ресторанти или ресторантьорски услуги в областта на биологичните храни. Наградите са разделени в седем категории: За най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие, най-добър регион, най-добър град в областта и най-добър био район, всички в сферата на биологичното производство. И трите: най-добър търговец; малко или средно предприятие и ресторант /доставчик/ в областта на биологичните храни. Крайният срок за кандидатстване е 12-ти май, а подробности за него може да намерите в сайта на Министерството на земеделието и храните.