Над 205 хил. лв. са  реализираните приходи от Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ – Асеновград  за 2018 г., въпреки усложнената пътно-транспортна обстановка в града за изминалата година, заради интензивния етап по реализирането на проекта по Водния цикъл и невъзможността за ползването на част от улиците като синя зона, съобщи пред журналисти кмета на града д-р Емил Караиванов. „Става дума за периодично затваряне на улици, аварии на водопроводна инфраструктура, атмосферни затруднения- проливни дъждове и пр. Знаете, бяха затваряне централни инфраструктурни пътни връки, като части от ул. „Цар Иван Асен Втори“, „Н. вапцаров“, ул. „Изложение“ и др. Самото затваряне на ул. .”Изложение” и ул. „Ради
Овчров”, което усложни допълнително ситуацията и доведе до рязко намаляване
на приходната част“, каза Караиванов.
Годишният анализ на Дейност „ Инспекторат, паркинги и гаражи“ сочи, че през 2018 г. са реализирани приходи в размер на 205 295,54 лв. , а през предходната 2017 г. те са били 182 945,97 лв. Съпоставката на икономическите данни показва повишение на приходите с 22 349,57 лв., въпреки изложените неблагоприятни факти и обстоятелства.
Въведения контрол за таксуването на МПС-та по паркингите и зоните за платено паркиране през отчетната 2018 г. доведе до увеличение на приходите спрямо тези за сравнявания период на 2017 г.
Приходите от тях за отчетния период са в размер на 151 176,88 лв., което е с 7 904,68 лв. повече спрямо сравнявания, когато приходите са били 143 272,20 лв.
Продължава практиката по прилагането на принудителните административни мерки в зоните за платено паркиране чрез поставяне на техническо средство „скоба” на МПС-та паркирали в нарушение на режима за паркиране.
През отчетната 2018 г. инспекторите са поставили 1325 броя скоби на обща стойност 19 875 лв. спрямо предходния период на 2017 г. когато скобите поставени на нарушителите са били едва 990 броя на стойност 14 850,00 лв.
Поставянето на скоби на нарушителите в Зоните за платено
паркиране доведе и до увеличаване на таксуването посредством SMS.

Приходите от SMS-паркиране за периода от 01.01.2018 г. до 19.12.2018 г. са в размер на 7 897,24 лв., спрямо предходния период когато са били на стойност 3 837,88 лв., което е с 4 059,36 лв. повече.
Приходите от глобите по сметка и по каса през отчетния период са в размер на 8 610,00 лв. спрямо предходния, когато са били 7 980,00 лв.
Приходите от фактури, включващи таксите от издадени пропуски за
паркиране по местодомуване и абонамент платено паркиране през
отчетния период на 2018 г., са в размер на 21 162,00 лв. спрямо предходния
на 2017 г., когато те са били 13 630,00 лв., което е с 7 532,00лв. повече.
Общите разходи и инвестиции на дейността са в размер на 198 000 лв.
През 2018 г. инспекторите в звеното извършиха проверки по 75
жалби и 48 устни и писмени сигнали, подадени от юридически лица и
граждани, спрямо предходния период, когато разглежданите жалби са били
63, а устните сигнали са били 43 броя.
Голяма част от жалбите бяха подадени от граждани в официалния сайт на Община Асеновград и се отнасяха предимно за неправилно паркирали МПС-та и излезли от употреба превозни средства.
На дневен ред за 2019 година / включително и е заложено в
програмата за капиталови разходи за 2019 година/ е да бъдат монтирани
паркинг автомати в определени Зони за платено паркиране, което ще
подобри обслужването на гражданите и ще повиши приходите от
паркингите и зоните за платено паркиране.
Кметът бе категоричен, че до края на първото полугодие на
година общината трябва да оптимизира функциите на тази дейност, така
че тя да действа дисциплиниращо на нарушителите, да осигурява
безопасност на паркиране и придвижване, както и да осигури очаквания
приход от мерките по санкции.