5 септември (четвъртък) 2019 г.
11.00 ч. – Поднасяне на цветя на признателност пред паметната плоча на Пере
Тошев. Слово ще изнесе доц. д-р Иван Джамбов – ПУ„ Паисий Хилендарски”
Паркът срещу гарата
16.00 ч. – Поднасяне на цветя на признателност пред паметната плоча на
участниците в Конушенската чета в с. Конуш.
17.30 ч. – Поднасяне на цветя на признателност пред паметника на поп Ангел
Чолаков в с. Новаково
6 септември, 11.30 ч., на площад „ Акад.Николай Хайтов”
Ден на Съединението на България
Празничен концерт на ФА „Капитан Петко войвода” при ТД „Родопи” с
худ.ръководител Христина Анастасова
Исторически музей с вход свободен на 6 септември