зимна поддръжка на пътищата
зимна поддръжка на пътищата

Община Асеновград е готова за зимата. Осигурено е необходимото количество сол и пясък, а при необходимост ще се закупят допълнителни количества, казват от там.

Сключени са договори с фирмите изпълнители, които ще се грижат за поддръжката на пътищата в Асеновград и общината в зимни условия, за периода от 15 ноември до 31 март.

В рамките на града, улиците ще поддържа  фирма „КМД“, а за общинската пътна мрежа (селата и планинските райони) ще отговарят фирмите „ЕР-2009“и „Пътно почистване“ .

15 специализирани автомобила ще се използват за почистване на снега и опесъчаване в рамките на града.

5 бр. автомобила за опесъчаване (комбинирани за опесъчаване и снегопочистване)

6 бр. само за снегопочистване

2 бр. фадроми

2 бр. самосвала

За общинската пътна мрежа извън (селата и планинските райони):

5 бр. автомобила за опесъчаване (комбинирани за опесъчаване и снегопочистване)

11 бр. само за снегопочистване

2 бр. фадроми

Основните пътни артерии пътя Пловдив – Асеновград – Смолян; Пловдив – Асеновград – Кърджали; Пловдив – Асеновград – Поповица; Пловдив – Асеновград – Първомай и Асеновград – Садово, ще се поддържат от районна пътна служба.

Тротоарите, алеите, мостовете и спирките на градския транспорт, ще се почистват от 50 работници на КМД. Всяка спирка ще бъде заредена с варели със смеска сол и пясък, като 70 броя варели ще предостави фирма Калцит, казват от Общината. Централна градска част ще се  почиства ръчно и машинно.

Предвидени са средства за почистване и поддържане на пътната мрежа, ако е необходимо ще се търсят средства от Междуведомствената за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, съобщават от общинска администрация.