dav

Ще се наложи временна организация на движението.

Община Асеновград уведомява, че във връзка с изграждане на второ канализационно отклонение ще се наложи временно затруднение в преминаването на моторни превозни средства по две улици в града. Ще бъде извършено отвеждане на повърхностния отток на водите за наново възстановените спортни площадки, включително и прилежащият паркинг на СУ „Свети Свети Кирил и Методий”.

Ще се извършват изкопни работи и полагане на полипропиленови тръби, изграждане на дъждоприемни и ревизионни шахти. След това, ще бъдат възстановени тротоарната и асфалтовата настилки. Изкопните работи започват от кръстовището между улиците „Шипка” и „Княгиня Евдокия”. Ще се наложи поетапно затваряне на платното за движение. Проектът е съгласуван с ВиК, РСПБЗН, ЕВН и следва да приключи в срок от 20 работни дни. Изготвен е план за временна организация на движението в района.

Вторият обект, по който община Асеновград започва да извършва строително – монтажни работи, е преасфалтиране на пътен участък в района на квартал „Зъбчето”, както и ремонт на дъждоприемни и ревизионни шахти. Отсечката е много увредена, вследствие на поройните дъждове през юни 2019 г. Участъкът от улица „Цар Иван Асен II” до кръстовището с „Росица” ще бъде със затруднено преминаване на моторни превозни средства.

По договор строително-монтажните работи следва да продължат до 20.01.20 г. Предвид зимния период, при неблагоприятни атмосферни условия, срокът може да бъде удължен в случай, че възникне такава необходимост. Последното касае работата и по двата обекта.