На провелото се вчера 53-редовно заседание на Общински съвет Асеновград, бе разгледано предложение да бъде отпусната еднократна финансова подкрепа на две лица. Едното предложение бе за двадесет и три годишното момче Таркан Исуф, което се нуждае от спешната бъбречна операция, за която е необходима сумата от 50 000 лева. Общинските съветници с 30 гласа „ЗА“, подкрепиха предложението сумата от 5 000 лева да бъде отпусната за лечението на Таркан Исуф от дейност „ Общинска администрация“. Другото лице, за което бе решено да се отпусне еднократна социална помощ бе Алпер Мюмюн. За него тя ще е в размер на 1000 лева.