Конкурс за избор на лого и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни, обявиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходимостта от ограничаване разхищението на храни е фокусът на програмата.

Данни на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), сочат, че дефинираният проблем има глобален мащаб, тъй като около една трета от храните, които се произвеждат в световен мащаб, се губят или разхищават по пътя от стопанствата до трапезата. Според Европейската комисия годишно в страните членки се губят или разхищават около 87,6 милиона тона храни.

Конкурсът за лого и слоганът има за цел да популяризира програмата, както и нейните приоритети. Идеята е да се повиши ефективността на информационната кампания по темата за ограничаване на загубите от разхищението на храните.

Участие в конкурса могат да вземат както български, така и чуждестранни граждани и фирми. В Министерството на земеделието, храните и горите са публикувани пълните условия и документите за кандидатстване:  https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/?edit_off

До 17:30 часа на 20.12.2021 г. е срокът за кандидатстване.