На 2 февруари започват трите свещени месеци за мюсюлманския свят, това са месеците Реджеб, Шабан и Рамазан.

Първият от тези три свещени месеци е Реджеб (гощава, раздава, дарява). Реджеб е месецът на тевбе – покаяние за греховете. През този месец Аллах опрощава греховете, въздава огромен севаб (добри дела) на тези, които държат оруч (постене) и проявяват уважение към свещения месец.

Шабан е вторият от свещените месеци. Той е прагът и времето за подготовка на вярващия, неговите деяния, мисли и духовната гототовност за настъпването на третия Свещен месец Рамазан.  Нощта между 14 -и и 15 -ти от месец Шабан е благочестива нощ, през която вярващият може да получи специална Божествена милост.

Свещеният месец Рамазан е деветият месец от ислямския календар. Месец Рамазан е месец на благодатта и милосърдието, опрощението и покаянието, сплотеността и единството, на добротворството.

В рамките на тези дни вярващите могат да говеят и да правят добрини. Ще се отбележат и свещените вечери. Първият от тях Регаиб Кандили е на 3 февруари, вторият Мирадж Кандили е на 27 февруари, а третият Берат Кандили е на 17 март. Началото на месец Рамазан за тази година е 2 април, а на 27 април е Нощта Кадир, която е по-благодатна от 1000 месеци.

Големият мюсюлмански празник – Рамазан Байрам, известен и като Шекер Байрам, тази година е на 2 май. Той се предшества от деня Арефе и продължава три дни.

Другият голям мюсюлмански празник – Курбан Байрам е на 9 юли.