Шарена ваканция

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Асеновград и Градска Библиотека отново организират превърналата се в традиционна лятна академия „Шарена ваканция“. Летните забавления обхващат периода от 1 –ви юли до 30-ти август. Тази година „Шарена ваканция“ ще предложи на малчуганите занимания по плуване, йога и часове по приложно изкуство.  За нея могат да кандидатстват деца от 7 до 13 годишна възраст. Всяко дете може да избере до две дейности, в които да се включи. Докумнти за записване ще може да се подават от 13-ти до 26-ти юни включително, от 8:00 до 17:00 часа в офиса на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който се намира в бившия Битов Комбинат. Класирането в групите по занимания ще се извършва по реда на подаване на заявленията. Лятната академия е напълно безплатна.