застраховка

Валидността на застраховка гражданска отговорност при техническите прегледи вече ще се проверява електронно. За това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Целта на мярката за наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилите“ в пунктовете за технически прегледи да се проверява по електронен път, е в съответствие с политиката на правителството за намаляване на административната тежест за крайния потребител. Проверката на документа вече ще става автоматично чрез изградената връзка за обмен на данни между системите на Министерството на вътрешните работи (МВР), Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация и Гаранционния фонд (ГФ). Към днешна дата електронни проверки в пунктове за технически прегледи се извършват за регистрацията на автомобила и за наличие на данъци, като представянето на хартия на застраховката „Гражданска отговорност“ от собствениците на автомобили преди прегледа вече няма да се налага.
От Министерството на транспорта уточняват за водачите на леки автомобили, че при посещение в пункт за технически преглед,  ще трябва да носят единствено документ за самоличност и свидетелството за регистрация на превозното средство.