Пет са на брой предложенията, постъпили от инж. Мария Вълканова за отпускане на еднократна социална помощ на нуждаещи се жители на общината. На утрешната редовна сесия съветниците ще вземат решение дали да уважат исканията на гражданите за финансово подпомагане.

29-годишна жена със церебрална парализа и 100% нетрудоспособност е подала молба за 700 лв. – сума, необходима за закупуване на лекарства. Втората молба е от 51-годишен асеновградчанин, който е на медикаментозна терапия и се нуждае от подпомагане за закупуване на храна и лекарства. От социална помощ се нуждае и жена на 64 г. от Леново, която живее заедно със съпруга си с пенсията му от 169 лв. Макар да е болна, тя няма възможност да посещава лекари, защото е с прекъснати здравни права. Друг 51-годишен наш съжражданин е с 83% нетрудоспособност и е на постоянна медикаментозна терапия. Той също очаква съдействие от местната хазна. 300 лв. пък е сумата, която иска асеновградчанка, за да се грижи за правнука си.