Електромобил

Над 376 млн. лева са предвидени по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 за устойчива градска мобилност. От тях близо 60 млн. лв. са за изграждане на зарядна инфраструктура,  съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов.

По програмата ще се финансират мерки за устойчива мобилност, включително зарядна инфраструктура за чисти превозни средства, както и въвеждане на интелигентни транспортни системи.

Стефан Аспарухов каза още, че по Националния план за възстановяване и устойчивост МРРБ, заедно с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“,  планират изпълнението на схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност „Зелена мобилност“. Бюджетът по нея е 100 млн. лева. Предвижда се да се финансират  проекти за устойчив градски и междуградски транспорт на територията на 40 общини.

Ще бъдат изпълнени и мерки за осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт.

Заедно  с това се работи по промени в Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. В новите сгради за обществено обслужване, които разполагат над 10 паркоместа, най-малко 1 от всеки 5, ще бъде оборудвано със зарядна точка за електрическо превозно средство.