В петък, 26-ти януари 2024 г. в Община Асеновград ще се проведе публично обсъждане на  проект за бюджет на Общината за 2024г. Целта на обсъждането е да се запознае обществеността с това как са предвидени да бъдат изразходвани публичните средства. Всеки който желае може да присъства, и съответно да отправи своите предложения или несъгласие с проекта. Общият размер на приходно/разходната част по бюджета на Община Асеновград за 2024 г. възлиза на близо 100 млн. лева. Мероприятието е с начален час 14:30 часа и местоположение зала 601 в сградата на Община Асеновград.  Материалите по проекта на бюджет са изложени на таблото на Информационния център в сградата на общината и тук: bud_2024_za_publ_obs-18012024(1) doklad_publ_obs_b2024-18012024(1)