Обработката на заявленията и обследването на всички земеделски площи, пострадали от нанесените от градушката щети в област Пловдив, приключи. Приетите заявления са общо 160 за 2 442 ха.

От информацията на Министерството на земеделието, храните и горите стана ясно, че най-засегнати са оризищата – 1 738 ха, поражения са нанесени и на 521 ха със зеленчуци, както и на 92 ха с трайни насаждения  и 91 ха с други култури, между които тютюн и слънчоглед.

„Обследване е извършено на 142 заявления, тъй като има 18 оттеглени. От тях при 66 заявления се констатира на 100 % пропаднала реколта, 50 са с под 100 % пропаднали площи и при 26 има щети на 100 % и за под 100 %. Върху 407 ха се отчитат на 100% щети, като от тях 154 ха са заети с пипер и 80 ха с домати. При 1 725 ха щетите са под 100 %“, уточняват от земеделското министерство.