На 31 януари изтича срокът, до който трябва да се подаде декларация за извършване на патентна дейност от физически лица и еднолични търговци, които са на патентен данък. Тази информация сподели с нас Александър Георгиев – дългогодишен екперт-счетоводител в Асеновград. Той напомни, че според  ЗМДТ  ако декларацията се подаде до 31 януари и се заплати целият данък, лицето ще ползва отстъпка в размер на 5% от годишния данък. Ако не се заплати цялата сума до 31 януари,  данъкът може да се изплати на четири вноски, като сроковете за това са както следва:

– до 31 януари

– до 30 април

– до 31 юли

– до 31 октомври

При плащане на данъка чрез разсрочения вариант, не се ползва отстъпка.