Приходи от управление на общински имоти в размер на 54 192 лв., като тук влизат отдавания под наем, аренди и концесии, както и приходи от разпореждане с общински имоти – в размер на 1 592 827 лв. очаква Община Куклен през тази година. Това е посочено във вече приетата от Общинския съвет на съседната община докладна за Годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти. Планираните разходи по управлението на общински имоти са разчетени на 22 600 лв., разходите по разпореждане с общински имоти – 4 хил.лв., а за придобиване на имоти ръководството на Куклен залага 30 хил.лв.