Нов автомобил бе закупен от община Куклен за нуждите на Домашния социален патронаж. Превозното средство е на стойност 40 000 лева, като малко над 30 хиляди лева са безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила”, а останалата част от сумата са собствен принос на община Куклен. Потребителите на“ Домашен социален патронаж“, както и „Топъл обяд“ по „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.“ на територията на  община Куклен са 220 души. Всекидневно в работните дни се предоставя безплатна храна за обяд на 170 потребители по проект „Топъл обяд и 50 потребители на „Домашен социален патронаж – Куклен“. Чрез закупуването на новият автомобил ще се осигури по-бърза и навременна доставка на храната по домовете на потребителите.  „Също така се модернизира и осъвременява и материалната база на Домашен социален патронаж – Куклен. Това от  своя страна дава възможност за подобряване качеството на предлаганите услуги в социалната сфера и задоволяване потребностите на крайните потребители”, посочва кметът на общината Мария Белчева, която получи ключовете за новата придобивка.