Националното сдружение на общините в България организира встъпителна конференция за кметовете и председатели на общински съвети за новия мандат 2023 – 2027 г. Във форума взеха участие 350 представители от 212 общини в цялата страна. Община Куклен бе представена от кмета на общината – Мария Белчева и председателя на Общинския съвет – Ива Дичева. Те имаха възможност както да се запознаят лично със свои колеги, така и да споделят опит и проблеми с тях. На срещата бяха обсъдени актуални за общините теми, както и възможностите за споделяне на ресурси и услуги между тях. Демонстрирана бе и платформата за сътрудничество – Национално сдружение на общините в Република България.  Подготовката на страната за присъединяване към Еврозоната, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Шенгенското пространство бяха друга част от темите засегнати на провелата се конференция.