Нито един от присъстващите днес жители на Куклен не отправи каквото и да е предложение, свързано с изготвения от администрацията проектобюджет на съседната община за настоящата година. За сметка на това финансовият план, който предстои да бъде разглеждан и съответно одобрен от общинските съветници, бе представен подробно от зам.-кмета Христо Божинов. 9 257 962 лв. е общата рамка на планувания от Община Куклен за 2019 година бюджет. На 3 208 624 лв. възлизат плануваните приходи за делегирани от Държавата дейности, а на малко над 6 млн. лв. приходите за местни дейности и дофинансиране на Държавни дейности. Относно разходната част – за делегирани от Държавата дейности са заложени 3 565 589 лв., като тук е включено дофинансирането от Общината на държавните дейности, които са 356 966 лв. , а предвидените местни разходи възлизат на 5 693 817 лв., в това число и строителната програма
В проекта на бюджет на съседната община са заложени целеви трансфери в размер на малко над 800 хил.лв., 332 800 лв. капиталови трансфери, целеви трансфери за функция „Образование” – 2 350 000 лв., за „Соц. Дейности” – над 320 хил. лв., за План-сметка „Чистота” – над 747 хил. лв., над 62 хил. лв. са предвидените за функция „Култура”, а над 65 хил. лв. за функция „Спорт” . Строителната програма на съседната община е разчетена на 3 332 188 лв., като има предвидени и средства за кърпежи и ремонти на уличната мрежа както в града, така и в населените места от общината, обясниха още от ръководството на града. Бюджетът на Куклен се очаква да бъде включен като точка от дневния ред на предстоящото на 25 януари редовно заседание на Общинския им съвет.