Зам.-кметът по строителството в община Асеновград инж. Стоян Димитров, съвместно с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“,  представители на фирмата изпълнител и пътна полиция от подразделението в града, във връзка с ремонтните дейности по пътя Асеновград – Първомай, проведоха среща. На нея стана ясно, че ремонтните дейности ще продължат и през почивните  дни. В с. Козаново на този етап е изпълнен изкопът за подмяна на двата водопровода- който захранва селото, също и магистралния водопровод,  захранващ Избеглии и Конуш. От 30 май ( понеделник),  ВиК – Пловдив стартира монтажа на тръбите в с. Козаново. В зависимост от местата, на които се изпълнява дейността, транспортът ще бъде прехвърлен през обходни маршрути. Целият път между гр. Асеновград и с. Дълбок извор е фрезован, движението се извършва върху трошенокаменна настилка. Трите дни-28, 29 и 30 май ще се извършва рециклиране на участъка между с. Дълбок извор и с. Патриарх Евтимово, уточняват от общинска администрация. Съответно за времето  08:00 ч. до 18:00 ч. движението между двете села ще бъде преустановено. Препоръчва се да се използват обходни маршрути.