Ремонтират проблемна дъждоприемна шахта

Началото на месец септември тази година ТВ САТ КОМ информира, че при подаден сигнал от граждани за повредена дъждоприемна шахта на ул. „Речна”, до читалище „Родолюбие”, и при отнасяне на сигнала до градската управа, отговорът бе, че е направена количествено-стойностна сметка за цялостна подмяна на линейния отводнител и че същият ще бъде сменен до края на септември. Действително в края на месец септември такъв ремонт бе направен. Месец по-късно, обаче, асеновградчани, пътуващи ежедневно с автомобилите си през участъка, споделят, че шахтата отново е счупена, при преминаване през точно определено място металните елементите се разместени и тропат.

ТВ САТ КОМ отново се обърна към общинска администрация. Този път от там уверението е, че основен ремонт на дъждоприемата шахта ще бъде заложен в следващата инвестиционна програма. Целта е проблемната шахта да се ремонтира така, както тази до „Конската чешма“. В онлайн платформата към Община Асеновград по този въпрос има два постъпили сигнала.