Експертите на РИОСВ – Стара Загора незабавно се отзоваха на сигнал за бедстващи 3 млади птици от вида Бял щъркел в село Тулово, община Мъглиж. От силната буря в следобедните часове, гнездото се е разцепило на две, а малките птици падат на намиращата се под него ограда на частен имот.

При извършения оглед се установи, че едно от малките е със счупено крило, а другите две са във влошено общо състояние. Щъркелчетата са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за оказване на необходимата медицинска помощ.

Граждани, намерили защитени видове в безпомощно състояние, е препоръчително да не правят опити да помагат на животно, а да се обръщат за съдействие към съответните регионални инспекции или горски стопанства.