Сдружение „Устремени“ продължава с реализиране на годишната си програма за маркиране, в която са заложени 20 маршрута с общо разстояние от около 110 км.  

Вчера бе маркиран емблематичния туристически маршрут село Мостово – Кръстова гора. Той започва от центъра на селото и завършва в манастира, като общата дължина е 3 км. Излизането от селото през годините бе доста проблематично (особено в зимни условия) за туристите, с оглед на многото пътеки и разклонения, които се движат в югозападна посока и се качват до Кръстова гора.

Вчера по маршрута (с обща положителна денивелация от 520 м) бяха поставени 220 марки изпълнени в зелен и син цвят (син, успореден на зеления бе поставян от село Мостово до местност „Чатала“, където е разклонението за ловните хижи „Пенчо Кубадински“ и „Аква тепе“ и скално светилище „Караджов камък“), както 10 указателни табели на възлови места в началото, средата и края на маршрута.

Получихме благодарности от туристи, които срещнахме по пътя, както и от духовници от манастира на Кръстова гора. Този пасаж бе доста проблемен в няколко участъка, но вече комфорта и ориентацията на преминаващите го е гарантирана и обезпечена.

Маркираните маршрути за 2018 г. вече са 6 с обща дължина 24.1 км. Благодарности за всички наши членове, които участват в акциите. Месеците септември и октомври ще са по-интензивни за маркиране и почистване на пътеки, и тогава ще се залавяме с дългите и обрасли маршрути, за които трябва по-сериозна организация.