Днес в община Асеновград се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на Общината за 2023 г. Този път то премина без разгорещени дебати. Общо приходите за 2023 г., които се очакват да посътпят по бюджета са в размер малко над 87 млн. лв. За същата сума са предвидените разходи по бюджета на Община Асеновград. Най-голям е процента на трудовите разходи  – 52,07% на стойност 45 345 910 лв. По близо 23 % за заложените разходи за звена издръжка и капиталови разходи, което се равнява на по около 20 млн. лв. за звено, и 1% в размер на 919 611 лв. за непредвидени разходи. В проекта на бюджета за 2023г. в раздел „Разходи за местни дейности“ са заложени  следните суми:

  • „Общи държавни служби“ – 8 967 522 лв.
  • „Отбрана и сигурност“ – 418 521 лв.
  • „Образование“ – 42 346 531 лв.
  • „Здравеопазване“ – 2 241 819 лв.
  • „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 6 433 787 лв.
  • „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 16 922 018 лв.
  • „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 3 896 417 лв.
  • „Икономически дейности и услуги“ – 4 651 605 лв.
  • „Разходи некласифицирани в други функции“ – 1 204 611 лв.

Заложените бюджетни средства за капиталови разходи за 2023 г. са в размер на 19 933 483 лв. По време на обсъждането, именно към тях постъпиха шест предложения. Три от тях направи Ваня Костадинова. Първото предложение бе за изграждане на въжен парк в „Голямана алея“, второто бе свързано с асфалтиране на ул.“Бреза“ в жк.“Изток“ и третото предложение бе за изграждане на детска спортна площадка в жк.“Изток“ под басейна. Нурджан Караджова също направи три предложения, които са следните: „Да бъде включен като нов обект в „Други дейности по жилищно строителство“, проектиране и изграждане на нова детска площадка в новия жилищен квартал „Баделема 2“; за ул.“Захария“ в жк. “Долни Воден“ съвместно с ВиК да се проектира и изгради нова водопроводна мрежа, както и същата да бъде наново асфалтирана; да бъде направено проучване за намиране на нов водоизточник на вода за с.Топлово, както и да бъде вкаран във водопреносната мрежа на селото.

Подробен репортаж от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2023 г. на Община Асеновград очаквайте скоро по телевизия ТВ САТ КОМ.

budjet_2023

b2023