Граждани ни сигнализираха за проблем свързан с отводнителна шахта разположена до Народно читалище „Родолюбие“ в Асеновград. Тя е разположена отстрани, напречно на пътното платно. Част от металните капаци, които трябва да са върху шахтата липсват, други са разместени. Единият от проблемите свързани с въпросната конструкция е, че тя е поставена да извършва отводнителна дейност, но в момента това е невъзможно. Почти цялата шахта е попълнена с пръст, върху която може да се наблюдава и поникнала трева.  Другият проблем, за който ни съобщиха притеснени шофьори, е, че преминаването на автомобилите през образуваната вдлъбнатина, създава предпоставки за възникване на пътно транспортно произшествие и може да доведе до увреждане на транспортното средство.

Шахтите в този участък са две, но проблемна е само едната. Другата е цяла и видимо безопастна.  Припомняме ви, че проблемът с дъждоприемните шахти в района, не е от сега. Още преди две години бе направена количествено-стойностна сметка за цялостна подмяна на един от линейните отводнители до Читалището, и той бе сменен. Сега само на метри от подновения проблемът се повтаря. Отправихме питане към Общинска администрация относно казуса. Чакаме отговор.