Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков съобщи, че работна група подготвя промени в Наредбата за приобщаващото образование. Едно от предложенията, които се обсъждат и по-думите на министъра ще станат факт е увеличаване на дните, за които учениците могат да отсъстват по семейни причини. На този етап те имат право само на 3 дни с бележка на родителя, с молба към класния ръководител и още 7, с разрешение на директора на съответното училище. С промяната в Наредбата за приобщаващото образование е предвидено тези дни за отсъствия по семейни причини да се увеличат на 15 за всяка учебна година. Като друго, което ще облекчи редът на тяхното използване е молбата за тях да се подава единствено само пред класния ръководител. „С това ще се разтоварят и директорите на училищата, които досега трябваше да разрешават част от тези отсъствия“, коментира още министърът.  Дали това ще бъде прието и кога ще влязат в сила новите промени, предстои да разберем.  Други проблеми, по които ще работят групите са преструктуриране на учебното съдържание, как да бъдат развити дарбите и талантите на по-даровитите деца, както и необходимостта от промени в Наредбата по отношение на децата със специални образователни потребности или поведенчески проблеми.