От Министерството на образованието съобщиха, че вече е готова за употреба т.нар. „Дигитална раница”. Специалната електронна платформа, може да бъде използвана напълно безплатно от ученици, учители и родители. Чрез нея, по един интерактивен начин, учениците имат достъп до богато образователно съдържание, представено под формата на дигитални уроци от 1-ви до 12-ти клас. Платформата е разработена така, че позволява на учителите да създават свое съдържание и да обогатяват библиотеката на „Дигиталната раница”. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда. Достъп до нея имат и всички родители, като им позволява в реално време да получават актуална информация както за оценките на своите деца, така и за отсъствията им, бележки и заданията им. Някои от функционалностите на „Дигиталната раница” са:

  • Електронен дневник, който съдържа оценки, отзиви, отсъствия; домашните задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; място за получаване на рецензии, статистики относно изпълнението на домашните и индивидуалния образователен прогрес на ученика;
  • Каталог с дигитално съдържание – видеа, 3D модели и анимации;
  • Създаване на учебно съдържание – динамични ресурси, тетрадки за упражнение, инструменти, видеоклипове, споделяне на устройства;
  • Възможност за улеснено провеждане на онлайн уроци чрез виртуални класни стаи