Преди старта на учебната година Министерството на образованието и науката обяви, че е готова „Дигиталната раница“. В момента в платформата са налични учебниците от 1-ви до 7-ми клас, които по закон са безплатни. От МОН обявиха, че от следващата учебна година към безплатното съдържание на „Дигиталната раница“ ще се присъединят и учебниците за учениците от 8-ми до 12-ти клас. Достъп до електронните учебници в платформата имат учениците, учителите и родителите чрез акаунтите си. Те могат да ползват учебниците за съответния клас, в който учи ученикът. Това много би улеснило родителите и значително би облекчило семейния бюджет. Предвижда се хиляди учители да бъдат обучени да си служат с платформата в следващите месеци. Една от дългосрочните цели е обучението на учениците да стане персонализирано. Според специалистите „Дигиталната раница“ дава възможност за това чрез създаване на интерактивни уроци. Също така платформата предоставя вариант за разработване и на интегрирани уроци между няколко предмета. Предвижда се „Дигиталната раница“ да бъде адаптирана и за ученици със специални образователни потребности.