До 31 януари тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, по която ще бъдат компенсирани за част от производствените разходи за отглеждане на тютюн.

През изминалата година Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ разпредели по схемата de minimis бюджет в размер на 3 млн. лв. „Подпомагат се активните тютюнопроизводители, които са реализирали продукцията си за 2020 г. и са вписани в регистъра през 2021 г. Те ще бъдат компенсирани, заради засушаването, което нанесе значителни щети върху отглежданата култура и високите цени на газа, които доведоха до повишаване цените на торовете и препаратите“, посочват от фонд „Земеделие“.
Уточнява се още, че помощта по схемата de minimis се предоставя за площ, а определената ставка в указанията, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите, е в размер на 120 лв./дка. Тютюнопроизводителите трябва да получат субсидиите си до края на февруари.

„Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърлят левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни финансови години. Указанията за прилагане на държавната помощ de minimis са публикувани на интернет страницата на ДФЗ“, допълват от фонда.