Със стартта на новата година двойно се вдига и прагът за регистрация на малките предприятия по Закона за ДДС. До 31 декември, той е 50 000 лв. От 1 януари 2023 година, прага на облагаемият оборот, за да премине фирмата по ДДС се увеличава на 100 000 лв. Тези предприятия, които са под тази сума, но са регистрирани по ДДС, могат да прекратят регистрацията си в регионалната дирекция на НАП. Няма законово регламентиран срок за подаване на заявлението. Фирмите които са с облагаем оборот под   100 000 лева, но желаят да останат регистрирани, не следва да подават заявление за преригистрация.

Този праг ще се прилага само две години – от 1 януари 2023 година до 31 декември 2024., като след тази дата ще влязат в сила нови правила по отношение на специален режим на малките предприятия.