На семействата, които получават месечни помощи за отглеждане на дете в периода от 1-ви декември 2023 г. до 29-ти февруари 2024 г. ще им бъде изплатена еднократна помощ в размер на 300 лева. Тя ще бъде отпусната по Програма за финансова подкрепа на физически лица за транспорт. За целта не е необходимо правоимащите семейства да подават заявления за получаването на компенсацията. Еднократната помощ ще бъде изплатена по касов или по банков път до 30.06.2024 г. в зависимост от начина, по който семействата получават месечните помощи за отглеждане на дете.