Точно 80 638 електронни винетки са отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност през януари 2022 г. Те са за над 7,8 млн. лв. и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, казват от самата пътна агенция. Уточнява се, че през настоящия месец февруари изтича валидността на над 37 хиляди безплатни електронни винетки, през март – близо 20 хиляди, а през април – повече от 12 хиляди.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват, че право на безплатна едногодишна е-винетка имат хора с 50 на сто и с над 50 на сто намалена работоспособност, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. „Правото е за един автомобил с мощност на двигателя до 160 к.с. Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден“, уточняват от агенцията.

Относно прехвърлянето на собствеността се конкретизира, че безплатната е-винетка не следва автомобила. Правоимащият има три работни дни да уведоми АПИ, за да може да получи нова безплатна винетка. „Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност“, допълват от пътната агенция.