„От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от стойността на линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента“, това информират от Министерството на труда и социалната политика, след като в парламента бяха приети промени в Закона за социално подпомагане на второ четене.

„Законодателните промени бяха подготвени от Министерството на труда и социалната политика и бяха необходими във връзка с изпълнението на реформите и условие за активиране на Плана за възстановяване и устойчивост на България“, допълват от социалното министерство. С новите разпоредби се цели по-голям брой нуждаещи се – деца, възрастни, хора с увреждания, безработни и техните семейства, да могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните помощи също ще се увеличи.

„Приемането на законодателните промени ще премахне негативите на системата за социално подпомагане, свързани с досега използвания гарантиран минимален доход, който отдавна не е икономически обоснован. По този начин България ще изпълни препоръката на Европейската комисия за реформираме на схемите за минимален доход по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи“, казват още от МТСП.